Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmpxikXCZlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

PHENIKAA GROUP

" Our commitment. Your reality 
Hiện thực hóa mọi cam kết"

  • hZWXmpxikXCZlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubJ5sb7Cx

Company Menu

Why PHENIKAA GROUP?

Tập đoàn Phenikaa là tập đoàn đa ngành nghề, trong các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, thiết kế, tư vấn xây lắp, kinh doanh dịch vụ, trong đó sản xuất công nghiệp là ngành sản xuất cốt lõi... see more


Inside review about PHENIKAA GROUP

5.0
1 reviews
100%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...